Bildeleringen blir til Dele!

Siden Bildeleringen først så dagens lys i 1996, har vi gått fra én enkelt Peugeot delt på fem ildsjeler ute på Nordnes til å ha over 400 biler fordelt på tusenvis av medlemmer over hele Bergen. Målet vårt har aldri vært å bli størst eller å tjene penger (faktisk er målet å ikke gå i pluss), men å tilgjengeliggjøre og promotere bildeling som en smartere, mer solidarisk og mer miljøvennlig måte å bruke bil på.

Det hele handler om å Dele

I 2019 lanserte vi den nye bookingsystemet, Dele, for å gjøre det enda enklere for deg å booke bil når du vil, og det er fra denne løsningen vi nå henter det nye navnet. Den eventyrlige veksten vi har hatt de siste årene er bevis på at bildeling er et godt alternativ til vanlig bilhold. Når vi går sammen og deler kostnadene, deler vi også godene. Det har betydd moderne, trygge og miljøvennlige biler for alle.

Ny innpakning, samme innhold

Nå blir navnet nytt, men medlemskapet ditt forblir det samme. Du vil fremdeles formelt være medlem av Bildeleringen, men bilene, appen og andre kontaktflater vil etter hvert bli profilert som Dele.

Vi gjør denne endringen for å kunne spre det glade budskap om bildeling til enda flere. Fordi vi tror på at bildeling kan være et godt alternativ for de aller fleste dersom vi kan gi de muligheten, og fordi det rett og slett var på tide med en fornying.

Du vil etter hvert merke at flere og flere biler får ny drakt og at Bildeleringen-logoen byttes ut med Dele. Ellers vil alt fungere som før.

Niks. Medlemskapet ditt fortsetter akkurat som før.

På ingen måte! Dele vil fortsette å være tuftet på et verdigrunnlag der medlemmene er eierne. Alt overskudd går direkte tilbake til å gi deg et enda bedre tilbud, akkurat som før. Vi skal være non-profit, av medlemmene og for medlemmene. Punktum.

Sammen når vi lenger

Takk for at du er medlem! Enten du har vært med oss siden begynnelsen eller nettopp har blitt en del av Dele. Du gjør det mulig for flere å velge et mer miljøvennlig, solidarisk og rimelig alternativ til bilhold. Vi gleder oss til fortsettelsen og vil fortsette å jobbe for at du skal få enda mer igjen for medlemskapet ditt fremover. God tur!

Ikke medlem enda?

Dele har over 400 biler i hele Bergen. Du booker enkelt bil når du har behov, enten du skal på handletur, IKEA-tur eller ferietur.